Wyjście
Kontakt
Ankieta+ @ Twitter Ankieta+ @ Google+
Ukończono 0%

Ocena jakości nauczania architektury

1. Czy zgadzasz się ze słowami Waltera Gropiusa:
Żadne podejście dydaktyczne nie da trwałych wyników, jeśli nie zostanie wypracowany nadrzędny ideał, którego wymiar ludzki czy społeczny ukierunkuje kwestie zawodowe – nie na odwrót.
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
2. Jaka jest kondycja nauczania architektury w Polsce?
Zaznacz jedną odpowiedź.
bardzo dobra dobra dostateczna mierna niedostateczna
3. Co wpływa pozytywnie na nauczanie architektury?
Możliwość wielokrotnego wyboru.
standardy kształcenia
działalność krajowej Izby Architektów Polskich
działalność Komisji Akredytacyjnej
wymogi UE – deklaracja Bolońska
kadra profesjonalistów
własne doświadczenia
4. Co wpływa negatywnie na nauczanie architektury?
Możliwość wielokrotnego wyboru.
standardy kształcenia
proporcje kursów kierunkowych do ogólnouczelnianych
mała ilość praktyk zawodowych: projektowych i budowlanych
ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego oraz urządzeń towarzyszących
brak modelarni, warsztatów, pracowni, dostępnych 24 h
wszystko jest w porządku
5. Pomysły na zmiany nauczania architektury?
Proszę zaproponować własne pomysły na zmiany lub przytoczyć rozwiązanie sprawdzone z innych wydziałów krajowych lub zagranicznych.
6. Czy eksperymentalne prowadzenie zajęć jest dobrym sposobem nauczania architektury?
Zaznacz jedną odpowiedź. Bardzo proszę w innych podać eksperymenty, które są godne uwagi.
tak nie nie mam zdania
7. Wprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych jest dobrym pomysłem?
Współpraca z branżystami (konstruktorzy, instalatorzy sanitarni, elektrycy etc.).
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
8. Wskazany jest większy nacisk na pracę w grupach?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
9. W ramach nauczania architektury powinny pojawić się zajęcia z zakresu przedsiębiorczości?
Architekt powinien na studiach zapoznać się z podstawami marketingu itp.
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
10. Czy należy zmienić procedury dotyczące praktyki projektowej i budowlanej w ramach
nauczania architektury?
Zaznacz jedną odpowiedź. Jeśli TAK, proszę w innych podać przykłady co wpływa na polepszenie jakości.
tak nie nie mam zdania
11. Czy zawód architekta powinien być zawodem otwartym?
Kraje takie jak Dania czy Hiszpania nie posiadają obowiązkowych praktyk i egzaminów aby wykonywać zawód architekta.
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
12. Czy innowacje techniczne mają duży wpływ na nauczanie architektury?
Dostęp do drukarek 3d, skanerów 3d, podzespołów interaktywnych etc.
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
13. Czy studentom architektury powinno umożliwić się zajęcia z innymi dyscyplinami?
Zaznacz jedną odpowiedź. Jeśli TAK, proszę w innych podać dyscypliny szczególnie istotne.
tak nie nie mam zdania
14. Czy standardy opracowane przez MNiSW powinny posiadać zwiększoną ilość minimalnych godzin
dla praktyk i kursów kierunkowych (praktycznych)?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
15. Czy proces boloński wprowadzający podział dawnych jednolitych studiów magisterskich
sprzyja nauczania architektury?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
16. Czy wymiany zagraniczne poprawiają jakość nauczania architektury?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
17. Czy nauczanie architektury powinno być prowadzone w otwartej formie dostępne dla wszystkich
przez cały rok?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
18. Czy wydziały architektury powinny wprowadzić OCW (Open Course Ware - udostępnienie w Internecie materiałów edukacyjnych dostępnych dla wszystkich.)?
Zaznacz jedną odpowiedź.
tak nie nie mam zdania
19. Proszę krótko opisać ulubioną metodę nauczania.
20. Proszę podać maksymalną ilość osób w grupie projektowej prowadzonej przez jednego prowadzącego.


Ankieta

Zarejestruj bezpłatne konto w 15 sekund i twórz własne ankiety online - za darmo! .